Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7

tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

POWER SE 2016

W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego z POWER SE a w naszej szkole realizowanego pod nazwą „Szkoła otwarta na Europę” kolejna grup nauczycieli wzięła udział w intensywnym kursie języka angielskiego. Tym razem szkolenie odbywało się w ACE English Malta w terminie od 27 marca do 7 kwietnia 2017 roku. Uczestniczkami wyjazdu szkoleniowego były p. Aldona Hryciuk i p. Lidia Michalska. Głównymi metodami stosowanymi w szkole były:the communicative approach, (tzw. metoda komunikacyjna) i the direct metod (metoda bezpośrednia). Zajęcia uatrakcyjniały również różnorodne gry, quizy, dramy itp. Kurs językowy trwał dwa tygodnie – w sumie 60 godzin zajęć w szkole. Oprócz czasu poświęconego na naukę języka w czasie zajęć,  uczestniczki doskonaliły swoje umiejętności językowe w trakcie wielu wycieczek i spotkań ze studentami z różnych krajów. Wielonarodowość i wielojęzyczność studentów ACE English Malta w naturalny sposób „wymuszała” posługiwanie się wspólnym dla wszystkich – w tym przypadku językiem angielskim. Wielogodzinne przebywanie z osobami z różnych stron świata umożliwiło nauczycielkom z naszej szkoły nie tylko poznanie ich samych ale również kultury, zwyczajów, geografii i gospodarki wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich, z których te osoby przybyły na Maltę. Liczne wycieczki ukazały im przepiękne zakątki tej malowniczej wyspy oraz wysp do niej przynależnych.

ACE English Malta to bardzo nowoczesna szkoła, doskonale wyposażona w dobrej jakości tablice interaktywne, sprzęt nagłaśniający i urządzenia audiowizualne. Wszystko to w połączeniu z profesjonalnym przygotowaniem nauczycieli do pracy i ich przyjaznym stosunkiem do studentów spowodowało, że nauka języka angielskiego była prawdziwą przyjemnością. Oprócz doznań estetycznych i nawiązanych nowych znajomości uczestniczki kursu przede wszystkim podniosły poziom swoich umiejętności językowych co bardzo ułatwi realizację kolejnych projektów e-twinningowych.