Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Jesteśmy już uczniami!

14 października odbyło się uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły. To był dla nas wyjątkowy dzień. Zgodnie z tradycją musieliśmy wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie tańczyliśmy, śpiewaliśmy i odpowiadaliśmy na pytania starszych kolegów i koleżanek. Po ślubowaniu pani dyrektor Aldona Hryciuk pasowała nas na uczniów SP im. Józefa Lompy w Woźnikach. Na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowe sówki i upominki. Po skończonej akademii wszyscy udaliśmy się do klas, gdzie czekał na nas słodki poczęstunek.