Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Fundacja Dzieci Afryki

Nasza szkoła bierze udział w pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci Afryki,

dzięki inicjatywie pani Sylwii Szulc, która podjęła współpracę z panią Dorotą Pichowicz, wolontariuszką Fundacji Dzieci Afryki. Głównym celem jest pomoc rodzinie w małej wiosce Tonga w Malawii. Jest to rodzina, która opiekuje się również kilkoma sierotami. Mimo pomocy materialnej niezbędna też jest pomoc finansowa. Potrzeba ok. 3000 zł na wybudowanie kuchni, może toalety. Gdyby udało nam się zebrać chociaż część tej kwoty byłby to ogromny początek do zrobienia czegoś ważnego. Cała społeczność szkolna już zbiera przybory szkolne, ubrania, zabawki, chemię. Wysłanie jednej paczki 20 kg to koszt 180 zł. Dlatego prosimy pozostałych mieszkańców Woźnik o włączenie się do naszej zbiórki, dziękując za wsparcie słowami Jana Pawła II „Bogatym nie jest ten kto posiada lecz ten kto daje”.

 

Dyrekcja Szkoły oraz koordynator zbiórki Sylwia Szulc

 

Zdjęcia rodziny, której pomagamy:)